GALLERY.needforspeed.sk

Need for Speed Galéria

Click to view full size image

Need for Speed 5 Multiplayer Challange > Hillclimb Porsche Boxster S

Vitajte na závodoch NFS5!

Najprv

V prvom rade je treba zodpoveda» na otázku prečo sa podobný ąampionát uskutočňuje práve v NFSG. Sám hrávam online, preto som sa nato dal. Podobné ąampionáty v Čechách a Slovensku uľ neexistujú, preto som sa rozhodol, ľe si to pod taktovku zoberiem práve ja (Bubak). Tým chcem aj poveda», ak sa prejaví iniciatíva aj z ostatných NFS, tak ju podporova» budem, ale vąetko si budú robi» zainteresované osoby.

Prvým vyhláseným závodom je Hillclimb Porsche Boxster S.

Ktoré trate sa pôjdu?
(Meno trate anglicky / jej smer)
Normandy / Popredu
Corsica / Popredu
Corsica / Pozadu
Alps / Pozadu


S čím sa pôjde, aké bude moľné nastavenie?
Pôjde sa s Porsche Boxster S (séria 986, rok 2000), auto je prístupné v Evolúcií hry. Nastavovanie (setup) bude moľné. Kúpa súčiastok (tuning) tieľ.

Ako sa hodnotí , bude bodovanie?
Nie, časy vąetkých ątyroch závodov sa spočítajú dohromady a vyhlási sa ví»az.

Kedy sa pôjde?
Predbeľný dátum je stanovený 29. Novembra 2008 o 20:00. Môľe sa zmeni»!

Ako sa budem môc» pripoji» na server?
Server sa bude tvori» spôsobom "Peer to peer - IP". IP adresu bude napísaná v ďalej v popise závodu, komentára organizátora, alebo si ju môľete vyľiada» cez ICQ, Jabber (viac kontakty). V ďaląom rade, pre chod multiplayeru a samotný chod v operačnom systéme Windows XP je potrebné ma» prísluąné packy a patche. Stiahnu» si ich aj s návodom na inątaláciu môľete tu Link (RAR, 16,89MB) . Ak si chcete overi» ľe vám to ide, tak nám dajte vedie». Vyskúąame to.

Popis závodu:
Hillclimb Porsche Boxster S
Trate Normandia (popredu) / Korzika (popredu a pozadu) / Alpy (pozadu)
Auto Porsche Boxster S
Spojenie Peer to Peer IP
IP adresa :
ÄŒas konania: 29.11.2008 o 20:00
Predpokladaný koniec závodu o 21:00


Výsledky z kaľdého závodu a celkové výsledku budú uverejnené v tejto galérií.

Prihlásený účastníci: (©tart. číslo - Meno - Stajňa - Farby)
07 - Bubak - Joest Racing - čierno-biela
09 - H2SO4 - Joest Racing - čierno-modro-biela
13 - mr - Pat a Mat Team - červeno-čierna
16 - Drak - N/A - ľltá
22 – Vectra – CZ-SK Porsche Riders - modro-biela
21 - Tomcat - Redline -
27 - m27 - N/A - biela
99 – Mademan – CZ-SK Porsche Riders - modro-biela
?? - Josifek

Kontakt:
Organizátor: ICQ 274840713 Jabber Bubak959@jabber.org

Autor obrázka: m27


Comment 1 to 1 of 1
Page: 1

M0M00   [Mar 04, 2009 at 05:41 PM]
kam zmizly vsetky auta z wonderu halooooo????? sa daco pytam tak preco mi mazes komenty

Comment 1 to 1 of 1
Page: 1